lunes, 1 de diciembre de 2014

Els Nombres i les Quantitats

Seguint amb la matèria, aquesta entrada va dedicada als nombres i les quantitats.
El problema de treballar amb infants això és que són conceptes molt abstractes. Com no podem veure-ho ni tocar-ho, és en un primer moment molt difícil entendre-ho pels infants, per això necessitem estratègies que ens ajudin a què a poc a poc puguin anar construint la noció de quantitat, la qual cosa serà el resultat d'un primer nivell d'abstracció.

Mitjançant activitats, haurem d'intentar que el model que cada infant es faci al seu cap sigui el més ajustada a la realitat possible i per a què això passi es necessitarà molta manipulació i activitats significatives.

En principi, a Educació Infantil, només treballarem amb els infants els nombres naturals (amb el zero inclòs) i fins al ''nou'' com a quantitat, ja que a partir del ''deu'' ja entrarien en joc altres temes que ens interessa més treballar a Primària una vegada els conceptes bàsics hagin set assolits. Això no significa que no puguin saber contar fins al 20 o inclús més, però ens interessa que entenguin el concepte de quantitat i això serà de moment fins al 9.

Algunes estratègies per quantificar són:
 • Contar, que és l'estratègia bàsica
 • Subititzar, que es refereix a la no necessitat de contar perquè es veu a simple vista (amb quantitats petites)
 • Calcular, que a infantil ho treballarem més a P5.
 • Estimació: poder dir aproximadament quants n'hi ha front un conjunt d'objectes. Aquesta és ben important que la treballem des de ben petits, ja que sempre estem estimant a la vida quotidiana.
Altres conceptes importants són la capacitat intrusiva, que es refereix a saber que un nombre conté a l'altre, per exemple el 5 conté al 4, i la capacitat operativa, poder seguir contant des de la quantitat que ja es sap, per exemple he contat 3 i a partir d'aquest incloure l'altra quantitat, no ajuntar i tornar a contar des de 0. Abans de l'operativitat però, cal que els infants entenguin la invariança de la quantitat.

Respecte al càlcul mental, podem començar a introduir amb els infants petits els quantificadors com molts, pocs, més, menys... per així començar a presentar els fenòmens de quantitat i a partir d'aquí anar avançant a poc a poc. És important que els càlculs no tinguin res a vore amb l'escriptura, és molt millor que es facin de manera mental i quan això ja estigui assolit, ja representar-ho gràficament. Alguns exemples d'activitat podrien ser:

 • Ordenacions: per exemple ordenar targetes des de la que té menys a la que té més objectes o dibuixos (a P3 només amb quantitats de l'1 al 3).
 • La màquina de canviar quantitats (P5) (igual que la màquina de canviar qualitats però amb nombres).
 • El joc del garatge: divisions interiors en una caixa tancada i els infants han de fer-se una imatge mental d'aquestes divisions per a saber on poder ficar els objectes.Un altre apartat que hem treballat a classe dins d'aquest tema ha estat la Resolució de Problemes
Parlant sobre el tema, ens fixarem en què realment a nosaltres durant la nostra etapa d'alumnes a l'escola i a l'institut no sen's havia ensenyat realment a tenir estratègies per a resoldre problemes de la vida quotidiana i real. 
Els infants, hi ha algunes estratègies molt usuals de resolució de problemes, que són: l'assaig/error i l'observació dels altres per a optar per la millor opció.
Ara bé, hi ha moltes més estratègies:
 • Canvi de context: com per exemple un més familiar que faciliti la resolució.
 • Representació: la més important pels infants, es poden fer esquemes, dibuixos, etc.
 • Utilització d'un problema semblant que ja estigui resolt.
 • Anàlisi de tots els casos possibles: pot resultar complicat si hi ha moltes opcions o casos.
 • Subdivisió del problema en parts: important en problemes complexos perquè facilita la seva comprensió.
 • Simplificació del problema a un més senzill.

Resoldre un problema al final és fer servir un conjunt d'estratègies, i segurament, cada persona o infant escollirà aquelles que li són més útils i fàcils d'aplicar.


A l'aula doncs, haurem de plantejar problemes o situacions reals i motivadors mitjançant jocs, no pressionar amb el temps, fomentar l'escenificació i l'estimació, i molt important també que els infants verbalitzin allò que van fent. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario