sábado, 27 de diciembre de 2014

La Geometria

                                                  GEO METRIA
                                                 (Terra)   (Mesura):

                                                La mesura de la Terra i de les formes que hi ha.

Entenem la Geometria com l'estudi abstracte de les formes, però també la capacitat que tenim de posar l'espai en el nostre cap. Tot i que normalment es sol treballar molt més (sobretot a les escoles) la primera part, és a la segona a la qual hem de prestar també molta atenció: la capacitat geomètrica és realment la capacitat d'orientar-nos a l'espai.

A Infantil ens hem d'ocupar d'ajudar als infants a conceptualitzar l'espai que els envolta. No basta a més amb fer moltes activitats sinó que hi ha d'haver una part de reflexió i conceptualització que aporti estructura.


El coneixement geomètric prové de la Segmentació. Els cossos geomètrics estan compostos per figures planes, és important assolir això a Infantil per assentar una bona base de la qual poder partir posteriorment. 

IMG-20141203-WA0002


Alguns aspectes que intervenen en el coneixement de l'espai per part dels infants són:
  • Les relacions de posició: posició de les persones i coses respecte als propis infants.
  • Les formes dels objectes, camins, dels espais limitats, i de tot el que poden veure i imaginar.
  • Els canvis de posició i de forma. A partir d'ombres, miralls, dels moviments. (Estem acostumats a la geometriaa estàtica, i realment no ho és).

Hi ha tres fases bàsiques per les quals els infants haurien de passar:
  1. Treballar els moviments en primera persona (amb el seu propi cos).
  2. Treballar amb materials (cordes, fang, tela, cartó, plastilina...). Donant-los eines aconseguirem que representin al seu cap.
  3. Com a pas final i de consolidació, es pot realitzar alguna fitxa i dibuixos.


  • Alguns JOCS interessants són:

El Cub de Rubik (hi ha adaptacions per a infants petits de 4x4).
El Tangram, que treballa la descomposició plana.O també per exemple:

Fer un circuit a terra i explorar-lo amb el cos arrossegant-se

Imaginació d'espais que no es veuen (mapes, el joc del garatge, etc.)

Per tant, no es tracta de saber únicament el nom d'algunes figures i cossos geomètrics, sinó que experimentin per ells mateixos les posicions i situacions de l'espai que els envolta i les figues i cossos que hi ha en ell. No hem de limitar-nos a figures planes, és important treballar l'espai tridimensional (que ja conté el bidimensional).

És molt important la verbalització, nosaltres haurem de guiar el procés i fer preguntes que facin reflexionar. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario